Festival žgančevih zapisa 2007.

08. prosinca 2007. s po?etkom u 17 sati u Domu kulture Vratišinec KUD dr. Vinko Žganec organizirao je FESTIVAL ŽGAN?EVIH ZAPISA u znak sje?anja i zahvalnosti za životno djelo u o?uvanju kulturne baštine povodom obljetnice smrti akademika Vinka Žganca ( 12.prosinac 1976.)

KUD dr. Vinko Žganec odlu?io je napraviti veliki iskorak u svom djelovanju i radu te posvetiti velik kulturni doga?aj ?ovjeku koji je ro?en ali i sahranjen u Vratišincu akademiku Vinku Žgancu. Nakon uspješne organizacije 30-te obljetnice smrti dr. Vinka Žganca 2006.god. vodstvo ( upravni odbor) KUD-a odlu?uje svake godine u spomen na neprocijenjivo bogatstvo zapisa me?imurskih ali i drugih popevki prirediti FESTIVAL ŽGAN?EVIH ZAPISA  povodom obljetnice smrti našeg velikana.

Festival je održan 8. prosinca u sve?anom tonu uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture Republike Hrvatske i naše Op?ine Vratišinec. Festival je otvorila solistica Marija Tuksar – Micika naša ?lanica od samog osnutka KUD-a 1970., discount za mnoge  najljepšom pjesmom Vuprem o?i. Na pozornici Doma kulture u Vratišincu izmjenjivali su se solisti, bronchi vokalne skupine, therapy zborovi ali i folkloraši i tamburaši. Nastupili su redom uz našu Miciku, KUD Žiškovec, KUU Zvon Mala Subotica, mješoviti zbor Župe Uzvišenja Svetog Križa u Vratišincu, folklorna i tamburaška sekcija našeg KUD-a, KUU Zasadbreg, Društvo žena iz Gornjeg Kraljevca, Pjeva?ka skupina Palov?anke, KUD Katruže Ivanovec, Emina i Željka Grahovec. Ukupno je bilo izvedeno 18 pjesama i folklorna sekcija je izvla splet od pet kola uz pratnju tamburaša. Dvorana Doma kulture u Vratišincu bila je premala da primi sve ljubitelje me?imurske popevke po zapisu Vinka ŽGanca. Na kraju Festivala izvedena je najpoznatija recitacija Našemu ?oveku autorice naše umirovljene u?iteljice gospo?e Franciske Matoša. Recitaciju je izveo Dražen Mikolaj, ?lan našeg KUD-a. Na samom kraju, Župni zbor mladih, Kristovi glasnici otpjevali su pjesmu Vinko Žganec, koju je autorski potpisala mlada Petra Zadravec (potomak Vinka Žganca) ?lanica Kristovih glasnika, glazbu je napisao gospodin Stjepan Horvat u?itelj glazbe u našoj Osnovnoj školi i kantor u Župi Vratišinec.

Bila je ovo sve?ana prilika u kojoj je naš KUD slijede?i trend naše Op?ine predstavio službenu sve?anu zastavu! Zasluge idu našoj tajnici gospo?i Mariji Mikolaj i njenom suprugu Draženu, na ideji, konstrukciji, pronalaženju rješenja izgleda naše zastave. velika zahvala ide obrtu DIKA ŠTIK vlasnice gospo?e Vesne Radikovi? na izradi zastave ali i sponzorstvu svih proizašlih troškova izrade!