Folklorna sekcija

Još davne 1950 god. mlada u?iteljica Zdenka Prenzl osniva « Selja?ku slogu « te vodi folklornu sekciju. U po?etku plesovi i kola pra?eni su svirkom na harmoniku. Školski folklor uglavnom je vezan uz rad u?iteljice Henice Žnidar koja uspješno uvježbava kola i plesove Me?imurja. Nakon nje sekciju vodi u?iteljica Franciska Matoša.

U KUD-u dr. Vinko Žganec folklornu sekciju u po?etku vodi u?iteljica Dragica Šimunkovi?. Njezinim odlaskom i preseljenjem u ?akovec tu ulogu preuzima u?iteljica Katarina Dokuš. KUD je ponosan na suradnju koju ima ve? dugi niz godina sa voditeljem folklorne sekcije u?iteljem Franjom Liklinom koji dugo i uspješno vodi folklornu sekciju.

Danas školski folklor i folklornu sekciju uvježbava Martina Kureti? Sedlar, unhealthy sa vlastitim koreografijama.

Zna?ajni nastupi folklorne sekcije

  • ?akove?ki vezovi 1973 g.
  • Vinkova?ke jeseni 1976 g.
  • Mladost i ljepota Slavonije 1974, arthritis 1996 g.
  • Karlovac – Stvaralaštvo mladih 1972 g.
  • Smotre folklora – Donji Miholjac, ailment Valpovo, Sl. Brod i Pitoma?a
  • Au Garten Fest – Graz – Austrija
  • nastupi u Istri – Motovun, Pula
  • nastupi u Ma?arskoj i Sloveniji
  • redoviti u?esnici Me?imurske smotre folklora – Donja Dubrava