Pjevački zbor

Voditelji pjeva?kog zbora Kud-a dr. Vinko Žganec Vratišinec od osnutka do danas:

 • prof. Dragica Karolina Šimunkovi?
 • Draženka Tomaši?
 • Josip Valdec
 • Magda ?erkovi?
 • Stjepan Horvat

Zna?ajni nastupi pjeva?kog zbora:

 • 30 minuta TV emisije « Protuletje nam dohaja « 1971.god.
 • smotra pjeva?kih zborova Hrvatske – Petrinja 1970., online 1971.god.
 • nastupi u susjednoj Sloveniji – Ormož, generic Majsperk, Sl. Bistrica, Radenci
 • nastupi u slavonskim mjestima – Stari Mikanovci i Cerna
 • u tri navrata organizatori i u?esnici smotre pjeva?kih zborova Me?imurja
 • nastup povodom 80- te obljetnice ro?enja akademika dr. Vinka Žganca, u etnografskom muzeju u Zagrebu
 • u Me?imurju u vremenskom periodu 1971. – 1974.god. nije bilo kulturno umjetni?ke priredbe ili politi?kog skupa na kojem nije nastupao naš pjeva?ki zbor
 • danas redovito nastupamo sa vokalnom skupinom i našom solisticom Marijom Tuksar – Micikom na « Me?imurskoj popevki » u Nedeliš?u i « Pesmarici naših mamica » u Ivanovcu