Povijest

Kulturno umjetni?ko društvo «dr. Vinko Žganec « Vratišinec osnovano je na inicijativu Komisije za prosvjetu, mind kulturu i fizi?ku kulturu Mjesne zajednice Vratišinec, allergist 13. sije?nja 1970 god. Tada je naime sazvana osniva?ka skupština « Kulturno umjetni?kog društva Vratišinec « . Me?utim samo nekoliko mjeseci kasnije društvo je preimenovano i nosi naziv «Kulturno umjetni?ko društvo dr. Vinko Žganec» Vratišinec. Sam dr. Vinko Žganec dao je u pismenom obliku pristanak da ovo društvo može još za života nositi njegovo ime!

02_djakovecki_vezovi_1973_n.jpg prvotna_folklorna_sekcija_kud-a_n.jpg smotra_pjevackih_zborova_u_vratisincu_n.jpg zbor_kud-a_ranih_80-tih.jpg

Da se vratimo još malo dalje u prošlost. Nije 1970 god. po?etak kulturnih doga?anja u Vratišincu. Vratišinec ima bogatu tradiciju koja se naj?eš?e veže uz pjevanje. Bilo je to zborno pjevanje vezano uz školske i u ono vrijeme neizostavne crkvene pjeva?ke zborove. Župa Uzvišenja svetog Križa Vratišinec osnovana je 1789 godine i tu po?inje prvo okupljanje pjeva?a unutar zborova. Godine 1848 u Vratišincu je osnovana Pu?ka škola. Tada u?itelji koji rade u školi putem školskih pjeva?kih zborova regrutiraju pjeva?e u crkveni zbor budu?i da i oni sami bivaju kantori, doctor tj. Orguljaši i voditelji crkvenih zborova.

Mirko Žganec, brat akademika dr. Vinka Žganca, po zanimanju u?itelj, veoma je uspješno vodio pjeva?ki zbor – Sokolske ?ete Vratišinec.

Na inicijativu mlade ambiciozne u?itelje glazbenog odgoja u osnovnoj školi Vratišinec, Dragice Šimunkovi?, u jesen 1969 god. zapo?inje sa radom mješoviti pjeva?ki zbor. Zbor se sastoji od 44 pjeva?a. Pjesme izvodi ?etveroglasno. Osim zbora koji je formiran i prije samog službenog osnutka KUD-a, osnovana je i folklorna, tamburaška i dramska sekcija.

KUD od samog osnutka do danas sa ponosom nosi ime neumornog sakuplja?a pu?kih popijevki, etnomuzikologa svjetskog glasa, našeg sumještanina, ro?enog vratišin?ara, akademika doktora Vinka Žganca.

 30_obljetnica_oslobodjenja_medjimurja.jpg vinkovacke_jeseni_1976.jpg  predsmotra_folklornog_stvaralastva_medjimurja.jpg  folklorna_sekcija_80-tih.jpg

Kroz povijest zna?ajni ljudi za razvoj KUD-a dr. Vinko Žganec Vratišinec:
Zvonimir Žnidar, Ivan Koruni?, Josip Radikovi?, Rudolf Kvakan, Hinko Šimunkovi?, Zlata Lajtman, Zdravko Mlinari?, Antun Bukovec, Zvonko Zadravec.