IN MEMORIAM

ZLATKO FARKAŠ – BAJO

02. RUJAN 1983. –  20. LIPANJ 2007.

Iznenada u 24. godini života napustio nas je naš dragi prijatelj  Zlatko Farkaš – Bajo. Bio je naš ?lan desetak godina, malady u po?etku aktivan kao folkloraš me?utim željan napretka, uhvatio se basa i polako notu po notu prebirao po žicama i postao i tamburaš. Zadnjih godina, zbog obaveza na fakultetu, malo se udaljio od KUD-a. Svi smo mi is?ekivali da završi fakultet, diplomira, i vrati se ponovo u naše društvo. Me?utim, tog 20. lipnja Bog mu je uputio poziv u vojsku an?ela. Nama ljudima nikako doku?iva tajna Božjeg odabira. Možda je tu tajnu najbolje oslikala naša ?lanica Petra – ” ?ovjek kada do?e na livadu uvijek ubere najljepši cvijet. Tako i Bog sa livade života poziva najbolje u svoje kraljevstvo.”  Dragi prijatelju dozvoli da ti zahvalimo za svaki otplesan korak, svaku odsviranu notu, za nesebi?no zalaganje i svaku rije? podrške.

Zauvijek ?eš živjeti u našim srcima !!!

 

Prijatelju

ono što sam bio

ostat ?u do kraja

ona ?udna ptica

koja traži svoja krila

izme?u sjevera i juga

u vrtlogu spirala

i ona kaplja krvi

koja te?e krvotokom svijeta

i traži svoj po?etak

u dubini vije?nih mora

ono što sam bio

ostat ?u do kraja

ona ljubav koja plamti

i vje?nost ljetne zore

radoznalo lane

i dijete koje pla?e

traže? svoje izgubljene snove