Uspješna Večer Žgančevih zapisa 2014.

VE?ER ŽGAN?EVIH ZAPISA

 1. Otvaranje ve?erašnjih Žgan?evih zapisa doma?ini su prepustili onima koje su skoro doma?e – dolaze iz susjednog mjesta i dio su naše op?ine. Ženska vokalna sekcija KUU „Društvo žena Gornji Kraljevec“  dolazi nam prva na pozornicu.

Udruga djeluje ve? punih 25 godina, order a vokalna sekcija osnovana je 2007.godine. Na po?etku su djelovale samostalno, no s vremenom se pokazala potreba za voditeljem. Najprije im je voditelj bio gospodin Zlatko Bacinger, a od 2012. godine sekciju vodi gospo?a Julijana Ko?ila. Njeguju stare napjeve me?imurskog kraja za koje postoje zapisi, ali i one koje pamte još od svojih baka. Redovito sudjeluju na svim manifestacijama  koje se organiziraju u našoj op?ini, u ?akovcu u vrijeme „Porcijunkule“, u Ivanovcu na „Pesmarici naših mamica“, „Me?imurskoj popevki u Nedeliš?u“, „Županijskoj smotri pjeva?kih zborova i malih vokalnih sastava“ u Svetoj Mariji gdje su ove godine bile izabrane da predstavljaju me?imursku županiju na 11. susretima hrvatskih malih vokalnih sastava u Zaboku. Skupina broji 11 ?lanica.

Kako to zvu?i pokazat ?e nam ve?eras u pjesmama

 • Šume šume
 • Makar bode meni svej?ica gorela
 1. Nakon ovako lijepog otvaranja na pozornicu nam dolaze naši dragi prijatelji iz Ivanovca. Mješovita pjeva?ka skupina KUD-a Katruže iz Ivanovca broji 21 ?lana. U želji da pjevaju zavi?ajne popijevke prošlih vremena te da ih na taj na?in sa?uvaju od zaborava zapo?eli su radom 2005., odnosno 2006. godine. Od tog vremena marljivo vježbaju i nastupaju. Zna?ajni rezultati ostvareni su na županijskim smotrama u Nedeliš?u i Sv. Mariji.  Obje skupine nastupaju ve?inom samostalno, mada postoje prilike, kakva je i ova ve?eras, da ujedine snage i zajedno pjevaju. Voditelj skupina je ?uro Horvat, a za ve?erašnji nastup pripremili su:

 

 • Oj kopina, kopina
 • Na Ivanje
 1. Dva zborska nastupa su iza nas, vrijeme je za solisti?ki. Na pozornicu dolazi Tajana Toplek iz Ma?kovca. Mlada nadarena me?imurka nakon završene osnovne škole u Šenkovcu, svoje školovanje nastavila je u Gimnaziji Josipa Slavenskog u ?akovcu. Pjevanjem se bavi dugi niz godina. Nastupala je na brojnim manifestacijama, festivalima…. Me?u njima i na Me?imurskom festivalu gdje su je pratili i pojedinci iz našeg KUD-a, te na Ve?eri Žgan?evih zapisa. Snimila je nekoliko pjesama : Zamjena, Me?imurski kaj, Zanavek zbogom, Srce moje…  Bila je ?lanica zbora Josip Štolcer Slavenski i tijekom gimnazijskog školovanja ?lanica zbora Gimnazije Josipa Slavenskog. Pjevala je u bendu Restart i do nedavno u Globus bandu. Ve?eras ?e nam se predstaviti s pjesmama:
  • Mesec svetli
  • Daj mi Bože o?i sokolove
 2. Na pozornicu dolaze najmnogobrojniji gosti ?iji je nekadašnji ?lan bila i Tajana – Zbor Gimnazije Josipa Slavenskog. Nastao je prije 6 godina kao ideja da se njeguje zborska glazba na moderan na?in. Sudjelovali su u HRT-ovoj emisiji „Do posljednjeg zbora“ nakon kojeg im je slava, a s njom i broj nastupa, po?ela eksponencijalno rasti. Tijekom godine nastupaju na humanitarnim i drugim manifestacijama na koje se rado odazivaju. Za ve?eras su pripremili dvije me?imurske pjesme:

 

 • Grad se beli
 • Vehni vehni fijolica
 1. Prošlogodišnje zapise uljepšali su nam muški i ženski ?lanovi KUD-a Žiškovec. Ove godine KUD Žiškovec predstavljat ?e samo Ženska vokalna skupina koja u sklopu KUD-a djeluje od samog po?etka, 1997. godine. Skupina bilježi niz nastupa, kako s KUD-om tako i samostalno. Redovito se pojavljuju na predsmotrama me?imurskih popevki, Pesmarici naših mamica te na razli?itim manifestacijama u organizaciji Turisti?ke zajednice Grada ?akovca. Stru?no vodstvo povjereno je profesorici Tatjani Mikolaj.

Ve?eras ?e nam se predstaviti s pjesmama

 • Dimo ženi moja k?i
 • Švel šivala lepa Katalena
 1. Pjesma „Truden japica“ nastala je u glazbenoj radionici OŠ Vratišinec u kojoj je sudjelovalo nekoliko u?enika razredne nastave pod mentorstvom nastavnika glazbene kulture Stjepana Horvata, koji zahvaljuje svima koji su pomogli da ovaj mali projekt uspije, a posebno vrijednim izvo?a?ima i njihovim roditeljima. Svake godine se u Zlataru organiziraju „Dani kajkavske rije?i“, kulturna manifestacija s ciljem njegovanja i o?uvanja kajkavske kulture, narje?ja i tradicije pod pokroviteljstvom Hrvatskog Sabora i Ministarstva kulture. Me?u tekstovima koji su od strane komisije odabrani da se mogu uglazbiti, bio je i tekst pjesme „Truden japica“, koji je napisala u?enica naše škole Katja Sedmak.

Aranžman za tu pjesmu napisao je ?lan Tamburaškog orkestra HRT-a, Krunoslav Gabaj, a sve su se skladbe izvodile uživo pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda.

Festival dje?je kajkavske popevke održan je u Zlataru 28.rujna 2014. pred prepunom dvoranom Pu?kog otvorenog u?ilišta Dr. Jurja Žerjavi?a koje je i glavni organizator ove kulturne priredbe.

Ve?eras imamo priliku uživo ?uti kako je bilo. Ana Pintari? i Samuel Šari? i pjesma „Truden japica“.

 1. KUU “Zasadbreg” iz Zasadbrega osnovana je 1999. godine. Svake godine Udruga organizira Fašnik u Zasadbregu, priredbu pod nazivom “Pozdrav jeseni” te Boži?nu priredbu. Danas KUU-a “Zasadbreg” okuplja 90-ak aktivnih ?lanova koji djeluju u folklornoj, dje?joj folklornoj, tamburaškoj, dje?joj tamburaškoj, maškarskoj, etno i vokalnoj sekciji. Sudionici su gotovo svih smotri koje se održavaju na podru?ju Me?imurske županije, a tako?er su bili sudionici svih smotri narodne nošnje u Žiškovcu. Rado se odazivaju na sve manifestacije, na koje su pozvani. Od zna?ajnijih nastupa valja spomenuti: nastup na državnoj smotri folklora u Vinkovcima – “Vinkova?ke jeseni”, na smotri folklora u Slavonskom Brodu – “Brodsko kolo”, smotri folklora u Kutini, Me?unarodnoj smotri u Zagrebu, “Me?imurskom proštenju” u Zagrebu. Bili su sudionici emisije “Lijepom našom” i “Hrvatska uživo”.

Predstavit ?e nam se vokalna skupina koja je pripremila :

 • Pet je kumi v jednoj kleti
 • Kaj se pripetilo
 1. ?ast da pokaže kako osim pjevanja, ?uvanje od zaborava doprinosi i ples pripala je doma?inu KUD-u Dr. Vinko Žganec.

Osnovan je 1970. godine, koji uz pristanak akademika, mijenja ime u današnje nekoliko mjeseci kasnije. Kroz godinu bilježi mnoge nastupe. Prilika je da istaknemo najvažnije nastupe u 2014. godini:

 • nastup u Dinjevcu, ?ur?evcu i Goli
 • Smotra me?imurskog folklora u Donjoj Dubravi
 • ?akova?ki vezovi
 • Me?unarodna smotra folklora u Zagrebu
 • Me?unarodna smotra folklora u Tešnju

U KUD-u djeluje i pomladak koji je svoj premijerni nastup imao u listopadu ove godine na Vratišinskim veselim vuricama. Da možemo biti ponosni na njih pokazuje i uspjeh na Smotri dje?jeg folklora u Maloj Subotici po?etkom studenog. Ostvarili su najbolje kritike i plasman na Me?unarodnu smotru dje?jeg folklora u Dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu 2015. godine. Mislim da su svakako zaslužili veliki pljesak.

Ve?eras ?e nastupiti standardna postava KUD-a sa spletom Lepo je gledati što koga rad ima.  Plesa?e je za nastup uvježbala Martina Kureti? Sedlar, tamburaše Nikola Kralji?, a pjevanje redovito s njima uvježbava Andrea Feher. Pogledajmo kako to izgleda i zvu?i.

 1. Ve?eras ?emo Vam predstaviti sve prisutniji etno dvojac na našoj glazbenoj sceni. Proljetos su izdali album pod nazivom “Munine viže”. Radi se o nosa?u zvuka sa 14 odabranih Andrašecovih i pu?kih pjesama koje je zapisao i  Vinko Žganec. Pjesme je još za života Muna Orehov iz Dekanovca u kasetofon, accapela, otpjevala Gordani, pa je tako i album dobio naziv. Zahvaljuju?i suradnji sa Željkom Grahovcem, vrsnim i nagra?ivanim glazbenikom, realizirana je kombinacija njene vokalne izvedbe i njegove glazbene obrade. Ve?eras ?ete ?uti 2 kompozicije u njihovoj izvedbi
  • Život mi je kakti no?ka
  • Išla sam ja vu šumicu

Poslušajmo Gordanu Lach Gogu i Željka Grahovca.

 1. Ženska vokalna skupina „Sveti Marko“ iz Selnice dio je župnog zbora. Pod ravnanjem voditeljice Ivane Tkalec skupina djeluje ve? sedmu godinu. Sve ih veže ljubav prema pjesmi, glazbi, kako sakralno-duhovnoj tako i svjetovnoj. Skupina nastupa i izvan misnih slavlja pa tako bilježi nastupe na županijskim smotrama zborova i vokalnih sastava u Svetoj Mariji, festivalu svete Cecilije u Varaždinu, festivalu Me?imurske popevke, u Nedeliš?u, „Samoborskom zborskom protuletju“ u Samoboru Dekenatskom susretu zborova u Svetom Juriju na Bregu, susretima  zborova u Draškovcu, Prelogu, Gornjem Kraljevcu, Štrigovi, Murskom Središ?u, Dekanovcu, ?akovcu, Nedeliš?u, festivalu duhovne glazbe u Molvama, Bron?anu plaketu osvojile su u Samoboru, a zlatnu nagradu u Šibeniku ove godine. A ve? sutra putuju na festival u Veliku Goricu. Neka im je sretno.

Ve?eras ?e otpjevati

 • Fti?ek leti
 • Mura, mura
 1. Muška vokalna skupina Sv. Juraj na Bregu osnovana je u jesen 2006. godine s ciljem njegovanja višeglasnog muškog pjevanja. Zapaženiji nastupi zapo?inju 2007. godine na smotri zborova i Vokalnih sastava Me?imurske županije u Sv. Mariji, te na Boži?nom koncertu u mati?noj op?ini. Prošlih godine nizala su se razna gostovanja i to u Gornjem Mihaljevcu na Danima lipe i koncertu ?Naši za naše?, ?Žgan?evim zapisima?, svake godine na festivalu sv. Cecilije u varaždinskoj katedrali. U posljednje dvije godine gostovali su na koncertu u Štrigovi, na otvorenju županijskog susreta Dragovoljaca domovinskog rata u Zasadbregu, a u prolje?e 2014. na proslavi 100. obljetnice ro?enja pisca Vinka Kosa, 4. Me?unarodnom filatelisti?kom seminaru, na promociji knjige mladog pjesnika Danijela Kralja u ?akovcu na danima Matice Hrvatske. Ove jeseni vrlo je zapaženo gostovanje u Ljubljani u sklopu samostalnog koncerta pjeva?kog zbora Sv. Juraj na Bregu. Skupina se rado odaziva na ovakve i sve manifestacije humanitarnog karaktera. Muška vokalna skupina broji 15 ?lanova, a vodi je Milovan Horvat.

Ve?erašnje skladbe:

 • Sprevaja me draga
 • Mlinar hodi sve okoli šanca
 1. Na pozornicu dolazi još jedna mlada umjetnica. Devetnaestogodišnja Lea Šprajc, studentica kroatistike i etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koja je svoje srednjoškolsko obrazovanje stekla u Gimnaziji Josipa Slavenskog ?akovec i Srednjoj glazbenoj školi u Varaždinu. Od 7. razreda piše pjesme koje izvodi uz pratnju gitare. Uz gitaru svira i klavir. Zadovoljstvo joj je da sve ono o ?emu razmišlja ili što osje?a pretvori u glazbu. Kako se cijela posvetila tome, sve više nastupa, prenosi svoje pjesme i izvan sobe u kojoj su napisane.
 2. godine, pobijedila je na festivalu “Mali Mef “. Ta pobjeda joj je ulila samopouzdanje i motivirala je da nastavi dalje. Od tada je ?est gost na raznim kulturnim doga?anjima ( Kraljeve ljetne ve?eri zajedno sa Enesom Kiševi?em, Me?unarodna smotra folklora-etno koncert na Gradecu, Imagine festival, Etno ve?er sa Dunjom Knebl u Mo?vari, Špancirfest, Porcijunkolovo, Novakovske ljetne ve?eri, kao goš?a na kantautorskoj ve?eri Lidije Bajuk u ?akovcu, Zagorje blues etno festival, Pjesni?ka ve?er u Lisinskom …). Posebno je ponosna na prvi samostalni koncert koji je održala, zajedno sa prijateljima glazbenicima u 2012.

Voli etno glazbu, pa stoga uz svoje pjesme, na nastupima izvodi i tradicionalne pjesme, da ljudima kroz pjesmu približi kraj iz kojeg dolazi.

Nadam se da ?ete biti oduševljeni nastupom koji je za danas pripremila.

 • Šetala se lepa Mara
 • Se se gore zelenijo
 1. Anita Fu?ko ro?ena je u ?akovcu 1982. godine. Nakon završene osnovne škole upisala je op?u gimnaziju u Varaždinu i Srednju glazbenu školu u Varaždinu gdje je po?ela u?iti svirati fagot kod profesora Vladimira Begovi?a. Studij fagota nastavila je na zagreba?koj Muzi?koj akademiji u klasi profesora Marijana Kobeti?a gdje je diplomirala u lipnju 2005. godine. Od 2005. do 2008. godine bila je ?lan orkestra  Opere HNK u Osijeku, a od 2010. stalno je zaposlena u Simfonijskom orkestru HRT-a na radnom mjestu 2. fagota. Stalni je ?lan pjeva?kog zbora „Josip Vrhovski“ Nedeliš?e. Od djetinjstva je okružena me?imurskom pjesmom te je samim time veliki ljubitelj me?imurske izvorne popijevke koje je godinama interpretirala na smotrama „Me?imurske popevke“ u Nedeliš?u i ostalim manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Ve?eras ?e nastupiti s pjesmama:
  • Protuletje nam dohaja
  • Život mi je kakti no?ka

 

 1. Zbor „Josip Vrhovski“ osnovan je u ožujku 1998. godine s ciljem poticanja i unapre?ivanja kulture i o?uvanja baštine skladatelja Josipa Vrhovskog, ro?enog u mjestu ?re?an koje pripada op?ini Nedeliš?e. Njemu u ?ast, zbor svake godine organizira Glazbene sve?anosti Josip Vrhovski. Zbor broji oko 40 ?lanova a od samog osnutka djeluje pod vodstvom prof. Branimira Magdaleni?a. Tokom svog djelovanja zbor prezentira svoj rad na mnogim nastupima i gostovanjima u RH, kao i u inozemstvu ( Norveška, Slovenija, Italija, Ma?arska, Austrija ). Zbor je  osvojio nagrade na državnim i regionalnim natjecanjima, kao i na me?unarodnim natjecanjima zborova u Novigradu, Veroni, Bratislavi i Šibeniku. Tako?er zbor je dobitnik visokih društvenih priznanja:  za primjeran rad i izvrsne rezultate dodijeljeno mu je najve?e županijsko priznanje – Nagrada Zrinski kao i najviše priznanje Op?ine Nedeliš?e – plaketa Op?ine Nedeliš?e. Zbor svake godine organizira Boži?ni koncert u Nedeliš?u na kojima je do sada ugostio poznate hrvatske glazbene zvijezde. Za ve?eras su pripremili:
  • Sprevajaj me draga
  • ?ardaš