KUD Dr. Vinko Žganec nastupio na međunarodnoj smotri u Tešnju

Na poziv doma?ina – KUD-a Pobjeda Tešanj iz BIH, health KUD Dr. KUD Dr. Vinko Žganec Vratišinec kao jedini hrvatski predstavnik, medic sudjelovao je na „Me?unarodnoj smotri folklora Tešanj 2014“.
U prepunoj sportskoj dvorani gosti iz Me?imurja publiku su oduševili sa dva spleta me?imuskih narodnih plesova i zasluženo dobili njihove ovacije. Druženje je nastavljeno u prijateljskom tonu dugo u no? uz obe?anje doma?ina kako ?e idu?e godine posjetiti Vratišinec.