Priznanja i nagrade za postinuća u 2007.

” Pe?at Op?ine Vratišinec “ KUD-u dr. Vinko Žganec

” Plaketa Op?ine Vratišinec- Vinko Žganec ” – Mariji Tuksar Miciki

” Pe?at Op?ine Vratišinec ” predsjedniku KUD-a Šari? Mariu 

Na sve?anoj sjednici Vije?a i Poglavarstva Op?ine Vratišinec 28. prosinca uru?ena su priznanja i nagrade udrugama i istaknutim pojedincima za rad i doprinos u promicanju Op?ine vratišinec u 2007.

Tom prilikom naš KUD nagra?en je ” Pe?atom Op?ine Vratišinec ” za rad na polju kulturnog amaterizma  i promicanju djela i rad akademika Vinka Žganca.

Marija Tuksar Micika, erectile naša ?lanica od samog osnutka KUD-a dobila je najve?e priznanje Op?ine Vratišinec ” Plaketu Vinko Žganec “za životno djelo. Naša Micika sa pravom nosi naziv ” slavuj Vratišinca ” jer svojim istan?anim glasom i na?inom pjevanja spada u rang najpoznatijih interpretatora izvorne me?imurske popevke. Nadamo se da ?emo još dugi niz godina mo?i uživati u popevkama koje nam pjeva naša Micika.

Predsjednik KUD-a tako?er kao i naš KUD nagra?en je ” Pe?atom Op?ine Vratišinec ”  za organizaciju i vo?enje  KUD-a u 2007. te organizaciju mnogih kulturnih manifestacija na podru?ju Vratišinca.

Dozvolite mi, da kao predsjednik KUD-a, zahvalim svim ?lanovima na predanom radu u 2007. Ova nagrada sa pravom pripada Vama! Nadalje napomenuo bi da nagrada koju sam primio ja osobno, smatram da je nagrada cijelom Upravnom i Nadzornom odboru KUD-a jer zajedni?ki smo osmislili i vodili projekte u 2007. Nadam se da ?emo taj trend nastaviti i u 2008.

Najve?u nagradu ” Plaketu Vinko Žganec ” Op?ine Vratišinec za životno djelo primila je i umirovljena  u?iteljica gospo?a Franciska Matoša. Iako nije aktivna ?lanica našeg KUD-a Francika je odgojila mnoge generacije mladih Vratišinca, koji su danas zreli ljudi i nositelji društvenog života u Vratišincu, te im u srce usadila ljubav prema me?imurskoj rije?i, popevki i plesu. Gospo?a Francika uspješno je vodila školski dje?ji folklor u OŠ Vratišinec sve do zaslužene mirovine.

U moje osobno ime svima Vama dragi KUD-ovci hvala za trud i rad u 2007., te nastavite istim koracima u 2008.!