III. Vratišinske vesele vurice

III. Vratišinske vesele vurice zasjale su punim sjajem uz prikaz folklornog bogatstva Me?imurja, pharmacy Pokuplja, Podravine i Bunjeva?kih plesova

Dana 20. listopada 2007.god po tre?i put kulturno-umjetni?ko društvo dr. Vinko Žganec organiziralo je III. Vratišinske vesele vurice (VVV). Rije? je o folklornoj ve?eri u kojoj naš KUD ugoš?uje razli?ite folklorne skupine iz razli?itih županija Republike Hrvatske i susjednih nam zemalja JK0-018a sa ciljem prikaza folklornog bogatstva i ljepote, Blue Evening Dresses ali i razli?itosti kulturne baštine svakog od njih. Dvorana Doma kulture u Vratišincu bila je premala da primi znatiželjnu publiku koja je došla uživat u prikazu narodnog bogatstva Pokuplja, Podravine i Me?imurja. Ove godine naš KUD ugostio je dvije folklorne skupine: Hrvatsko kulturno umjetni?ko društvo “POCULICA” iz mjesta Letovani? u Sisa?ko-moslava?koj županiji i Kulturno umjetni?ko društvo “MOLVE” iz istoimenog mjesta Molve u Koprivni?ko-križeva?koj županiji. Long Evening Dresses
Zajedni?kim cijelo-ve?ernjim nastupom svih triju KUD-ova uprili?ene su III.VVV. Na prelijepo ure?enoj pozornici Doma kulture izmjenjivali su se pjesma ples i svirka tambura, a publika je svaki trud izvo?a?a nagradila gromoglasnim pljeskom. Naši dragi gosti dobili su priliku predstavit se našoj publici sa po dva izlaska na pozornicu prikazom izvornog ili koreografiranog folklora kraja iz kojeg dolaze. HKUD Poculica predstavilo se izvornim plesovima Pokuplja i njihovom, nama, najpoznatijom pjesmom “Letovani?, Letovani? selo pokraj Kupe…” Baš tu pjesmu imali smo prilike ve? nebrojeno puta ?uti pa i zapjevati ali velika ve?ina nas tu je pjesmu po prvi puta ?ula u izvornom obliku baš onako kako se nekad pjevala u Letovani?u. KUD Molve donio je u Vratišinec folklorno bogatstvo Podravine. Prekrasnim glasovnim mogu?nostima i izvrsnim pjevanjem ( neki su ih usporedili sa Ladaricama ) ali i plesom prikazali su ljepotu kulturne baštine Podravine. Nezaboravan je bio i njihov drugi izlazak na pozornicu u izvornom prikazu sadbenih obi?aja. Najve?i utjecaj na njihov rad imao je gosp. Ivan?an stariji koji je i postavio sdbeni obi?aj za KUD Molve ali i niz drugih obi?aja (svadbenih, žetvenih…). Naš KUD u dva prikaza do?arao je publici ali i našim dragim gostima ljepotu i raznolikost folklornog bogatstva Me?imurja. Uz folklornu i tamburašku sekciju, nastupila je solistica Marija Tuksar Micika sa dvije izvorne me?imurske popevke te recitatot Dražen Mikolaj. Na samom kraju programa naš KUD prikazao je i ljepotu Bunjeva?kih plesova pod stru?nim vodstvom našeg koreografa gosp. Franje Liklina. Zahvaljujemo i ovim putam našim susjedima KUD-u Mura iz Murskog Središ?a na ustupljenim Bunjeva?kim nošnjama. Negdje u sredini programa uprili?ili smo i jednu igru šeširima, koju naši folkloraši ?esto onako iz gušta i zabave igraju prije samog nastupa da se digne atmosfera ili pak ubije vrijeme. Uz gromoglasan smijeh i uživanje u igri neše pubike valja istaknuti i pobjednika Zdravka iz KUD-a Molve. Naše ?estitke! Na kraju uz razmjenu darova i poziv naših gostiju za uzvratnim susretima u Molvama i Letovani?u te obe?anje našoj publici u ponovni susret za godinu dana na IV. VVV završena je i ova LX0-101kulturna manifestacija. Uslijedila je zajedni?ka ve?era,te druženje…a onda rastanak sa našim dragim gostima u nadi u skori ponovni susret. Vjerujemo da smo svi zajedno, ?lanovi KUD-a dr. Vinko Žganec, prikazali Vratišinec ali i rad Vinka Žganca u punoj ljepoti, te da su naši dragi gosti ponijeli lijepe uspomene na rodni kraj akademika Vinka Žganca!