Đakovački Vezovi 2007.

Nakon brojnih nastupa od kojih su neki bili važni, buy a neki malo manje važni, nakon 35 godina KUD „dr.Vinko Žganec“ je nastupio je na „?akova?kim vezovima“.
?uvanje tradicije, osje?aj povezanosti PD0-001s precima, kontinuitet samo su neke od rije?i kojima se može okarakterizirati Me?unarodna smotra folklora »?akova?ki vezovi«.

Naziv Smotre potpuno odgovara priredbi: sudjeluje pedesetak folklornih skupina s oko dvije tisu?e izvo?a?a, a svaka skupina ima druga?iju nošnju, svaka nošnja druga?iji vez.
Sve?ana povorka svih sudionika prolazila je ulicama grada kao neka pokretna izložba boja i linija.
Ljetna pozornica u Strossmayerovom parku bila je središte doga?anja. Smjenjivale su se grupe, pjesme, plesovi i obi?aji. Program je  trajao neprekidno do ve?ernjih sat, a gledalište se nije praznilo. Teško je bilo  na?i dvije jednake nošnje, svaka je svojom ljepotom privla?ila pažnju.

Nakon povorke kulturno umjetni?kih društva, krenula je konji?ka povorka. Uvijek je konj bio simbol snage i bogatstva Slavonije, lijepo je bilo na jednom mjestu vidjeti toliko konja.

Povorka je bila direktno prenošena na HRT-u.
Za pravi doživljaj trebalo je biti prisutan, atmosfera je bila vesela,PK0-003 a naro?ito je bilo lijepo vidjeti sretne roditelje i njihovu djecu. Poslije povorke mnogi su otišli u zabavni park gdje su nastavili u veselom raspoloženju.